Διαχείριση Κτιρίων

Στην Ergo Service παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να απαλλαχθούν από το βάρος και την ευθύνη της διαχείρισης της πολυκατοικίας, αναθέτοντας την στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Η εταιρία μας, γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες της κάθε πολυκατοικίας διαφέρουν, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης, καλύπτει τις ανάγκες κάθε πολυκατοικίας και προσφέρει οργανωμένες λύσεις για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η κάθε πολυκατοικία μπορεί να επιλέξει όλες ή μερικές από τις υπηρεσίες μας.

Ποιες υπηρεσίες διαχείρισης προσφέρει η Ergo Service;

 • Τήρηση πρακτικών και οικονομικών βιβλίων
 • Παρακολούθηση συνεργείων
 • Πληρωμή μηνιαίων δαπανών
 • Κατανομή δαπανών και έκδοση κοινοχρήστων
 • Διανομή εντύπων κοινοχρήστων (δυνατότητα αποστολής και μέσω mail)
 • Είσπραξη κοινοχρήστων (δυνατότητα μέσω web banking)
 • Συχνός έλεγχος πολυκατοικίας με σκοπό τη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας όλων των χώρων και συστημάτων (θέρμανση, ασανσέρ, φωτισμός κ.λπ.)

 

Στην Ergo Service παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να απαλλαχθούν από το βάρος και την ευθύνη της διαχείρισης της πολυκατοικίας, αναθέτοντας την στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Η εταιρία μας, γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες της κάθε πολυκατοικίας διαφέρουν, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης, καλύπτει τις ανάγκες κάθε πολυκατοικίας και προσφέρει οργανωμένες λύσεις για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα η κάθε πολυκατοικία μπορεί να επιλέξει όλες ή μερικές από τις υπηρεσίες μας.

Ποιες υπηρεσίες διαχείρισης προσφέρει η Ergo Service;

 • Τήρηση πρακτικών και οικονομικών βιβλίων
 • Παρακολούθηση συνεργείων
 • Πληρωμή μηνιαίων δαπανών
 • Κατανομή δαπανών και έκδοση κοινοχρήστων
 • Διανομή εντύπων κοινοχρήστων (δυνατότητα αποστολής και μέσω mail)
 • Είσπραξη κοινοχρήστων (δυνατότητα μέσω web banking)
 • Συχνός έλεγχος πολυκατοικίας με σκοπό τη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας όλων των χώρων και συστημάτων (θέρμανση, ασανσέρ, φωτισμός κ.λπ.)