Συντήρηση Καυστηρά

Η Ergo Service είναι μια εταιρία που έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα θέρμανσης, καθώς τα συνέργεια της απαρτίζονται αποκλειστικά από πτυχιούχους εγκαταστάτες- συντηρητές καυστήρων. Η συντήρηση του καυστηρά είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την πολυκατοικία καθώς εξασφαλίζει την καλή και αποδοτική λειτουργία της θέρμανσης. Στην Ergo Service γνωρίζουμε τη σημαντικότητα της καλής λειτουργίας της θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες και αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του καυστήρα με εγγύηση ενός χρόνου.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του καυστήρα;

 • Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση καυστήρα
 • Καθαρισμός και συντήρηση λέβητα
 • Έλεγχος καμινάδας
 • Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου (αν υπάρχει)
 • Επιμελή έλεγχο δικλίδων ασφαλείας για διαρροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • Ρύθμιση καύσης με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και την ελαχιστοποίηση της εκπομπής καυσαερίων
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έκδοση φύλλου ελέγχου καυσαερίων

 

Η Ergo Service είναι μια εταιρία που έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα θέρμανσης, καθώς τα συνέργεια της απαρτίζονται αποκλειστικά από πτυχιούχους εγκαταστάτες- συντηρητές καυστήρων. Η συντήρηση του καυστηρά είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την πολυκατοικία καθώς εξασφαλίζει την καλή και αποδοτική λειτουργία της θέρμανσης. Στην Ergo Service γνωρίζουμε τη σημαντικότητα της καλής λειτουργίας της θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες και αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του καυστήρα με εγγύηση ενός χρόνου.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του καυστήρα;

 • Τεχνικός έλεγχος και συντήρηση καυστήρα
 • Καθαρισμός και συντήρηση λέβητα
 • Έλεγχος καμινάδας
 • Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου (αν υπάρχει)
 • Επιμελή έλεγχο δικλίδων ασφαλείας για διαρροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 • Ρύθμιση καύσης με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και την ελαχιστοποίηση της εκπομπής καυσαερίων
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έκδοση φύλλου ελέγχου καυσαερίων